Concursul naţional de proză scurtă „RADU ROSETTI” - ediţia a XIV-a 2012

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ,,RADU ROSETTI”

ORGANIZEAZĂ
Concursul naţional de proză scurtă
„RADU ROSETTI” - ediţia a XIV-a 2012

Concursul este organizat pe trei grupe de vârstă:
10-15 ani, 16-20 de ani, 21-35 de ani.
Categoria de vârstă va fi specificată la începutul lucrării.
Condiţii de participare:
o 1-2 lucrări care să nu depăşească 10 p. (text dactilografiat / tehnoredactat) şi care să nu fi fost premiate la alte ediţii ale Concursului naţional de proză scurtă „Radu Rosetti”;
o lucrările vor fi semnate cu un motto şi vor fi însoţite de un plic care va purta acelaşi motto şi în care vor fi înscrise datele personale ale concurentului: numele şi prenumele autorului, data naşterii, adresa completă, numărul de telefon şi profesia (plic care va fi deschis după jurizare);
o în paralel, lucrarea în format electronic, cu acelaşi motto, va fi expediată pe adresa: bibli_on@yahoo.com ca ataşament tehnoredactat în programul Microsoft Word şi salvat în format .doc (cu font Times New Roman, mărime 12, marginile paginii setate la 2 cm); organizatorii garantează anonimatul expeditorului;
o participă tineri care nu au debutat editorial în proză, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor sau ASPRO (Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România).
Lucrările (schiţe şi povestiri) vor fi expediate pe adresa:
Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti”
Bulevardul Oituz nr. 13 A
Cod poştal 601077
Oneşti, Jud. Bacău
Data limită de primire a lucrărilor: 1 octombrie 2012.
Premierea va avea loc în data de 25 octombrie 2012.
Pentru laureaţii concursului cu domiciliul în alte localităţi, premiile vor fi expediate prin poştă.
Relaţii la telefon: 0234/324099, tel./fax 0234/312202.

OBSERVAŢII:
Versurile, fragmentele de teatru sau eseurile filozofice, istorice, lingvistice etc. nu vor intra în concurs.
Lucrările scrise de mână, precum şi cele care nu respectă prezentul regulament nu vor fi luate în considerare.

0 comentarii

Leave a Reply

Copyright 2009 Simplex Celebs � All rights reserved � Designed by SimplexDesign