[ ]
Latest News Updates
Muzeul de Istorie din Oneşti
Posted by Admin

Una dintre cele mai respectabile instituţii din oraş, Muzeul de Istorie a fost deschis iniţial la Târgu Ocna, fiind mutat la Oneşti în anul 1962. Expoziţia permanentă cuprinde unelte din corn şi silex, o colecţie neolitică ce aparţine culturii Cucuteni şi o colecţie de monede.
Muzeul este găzduit în spaţiul Băncii Agricole şi este împărţit în patru încăperi. Prima dintre acestea vă stă la dispoziţie cu exponate din perioada neoliticului şi paleoliticului - amintim aici greutăţi din lut, amfore, diverse obiecte ceramice şi topoare cioplite din piatră. În a doua încăpere, putem admira obiecte ce datează din perioada fierului şi a bronzului.
Este important să ştiţi că în cadrul muzeului de Istorie mai puteţi admira diverse podoabe, vase ceramice, săgeţi terminate cu vârf de metal, sigilii din perioada geto-dacă şi amfore. Cea de-a treia cameră ne face introducere în epoca medievală, un exponat important fiind aici documentul care atestă prima menţionare a localităţii Oneşti. Tot în această cameră mai putem învăţa despre evoluţia Oneştiului până la Marea Unire. Cea din urmă încăpere este dedicată colecţiilor numismatice şi cuprinde exponate de datează din perioada romană.
Istoria localităţii este completată de expoziţia de fotografii din timpul Primului Război Mondial. Toate obiectele sunt ordonate în mod cronologic astfel că vizitatorul are o imagine fidelă a istoriei acestor locuri în contextul istoriei României.
De asemenea, în cadrul muzeului se află un tezaur alcătuit din aproximativ 43 de monede turceşti, care datează din jurul anului 1700. Acestea au fost descoperite la Mănăstirea Caşin, în anul 1962. Totodată, în cadrul Muzeului de Istorie din Oneşti mai puteţi admira fotografii ale unor personaje reprezentative pentru istoria României, cum ar fi Regina Maria, Regele Ferdinand, generalul Eremia Grigorescu şi generalul francez Berthelot. Printre exponatele din cadrul Muzeului de Istorie din Oneşti, de o importanţă mare sunt o amforă descoperită la Viişoara şi un vas bitronconic descoperit la Gura Văii.....ziarulevenimentul.ro

Admin

Cele mai multe stiri din Onesti

0 comentarii for "Muzeul de Istorie din Oneşti"

Lasa un comentariu